Neck Roll

Перничето со форма на цилиндар е одлична поддршка за вратот, колениците и останатите зглобови на телото. Ја подобрува крвната циркулација и ги релаксира мускулите. Jа одржува површината сува и хигиенска


Цена:

10 x 50 x 10 cm - 3.100

* Цените се изразени во денари со вклучен ДДВ.