Magnipet Toper

Мал, симпатичен додаток за дремка


Димензија 60 x 40 80 x 60 100 x 72 120 x 90
Цена 4.200 5.650 9.500 11.000

* Цените се изразени во денари со вклучен ДДВ.


Мал, интересен додадок кој може а го носите насекаде каде што патувате со вашиот миленик. Додатокот е направен од супер меко памучно полнење и обложен во чиста, природна волна која е одличен термо-регулатор