Lower Back

Ергономско перниче за грбот кое рамномерно ја распределува тежината на телото од рамениците, па се до половината


Цена:

8 x 60 x 60cm - 7.650

* Цените се изразени во денари со вклучен ДДВ.