Magnipet Toper


Dimensionet 60 x 40 80 x 60 100 x 72 120 x 90
Çmimi 4.200 5.650 9.500 11.000

* çmimet janë të përfshirë me TVSH.